พบ 4,919 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
วัชรินทร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วัชรินทร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการขายกระเบื้อง/สุขภัณฑ์, ผู้ช่วยผู้จัดการขายกระเบื้อง/สุขภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เงินเดือน : 20,000 บาท บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผจก.ฝ่ายขาย
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ก.ท.ม.

วรนุช

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรนุช xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ศิริพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ศิริพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ณัฐ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : -

น.ส.วราภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วราภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : คีย์ข้อมูล, ธุรการ
เงินเดือน : 8500-9500 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : อ.เมือง จ.ชลบุรี

สุรีย์พร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุรีย์พร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : งานธุรการ, เลขานุการ, งานเอกสาร ล่ามภาษาจีน
เงินเดือน : 8000-10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (ฝาง), ครูสอนภาษาจีน, ครูจ้างพิเศษ
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ลำปาง

น.ส เด่นดวง

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : น.ส เด่นดวง xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

องุ่น

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : องุ่น xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : -

Nutprawee

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Nutprawee xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นิติกร, เสมียนทนาย, ทนายความฝึกหัด
เงินเดือน : 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงทพมหานคร

ศุภลักษณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ศุภลักษณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน, รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน, รับทำบัญชีอิสระเป็นJOB
เงินเดือน : 42,500.-ขึ้นไป บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผูัจัดการฝ่ายบัญชีการเงิน, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน, Sup.Exp.Account
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ลาดพร้าว,บางกะปิ.นวมินทร์.พระราม9,ถนนรัชดาภิเษกห้วยขวาง,รามอินทรา

ปรียาภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปรียาภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ช่วยบรรณาธิการ
เงินเดือน : ตามแต่จะตกลงกับบริษัท บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้ช่วยบรรณาธิการ, คณะกรรมการ
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ธัชกร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธัชกร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ชฎาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ชฎาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักบัญชี
เงินเดือน : 30000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

วันเพ็ญ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วันเพ็ญ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

Siwaporn

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Siwaporn xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

นภัทร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นภัทร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี, จัดซื้อ, บุคคล
เงินเดือน : 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ทั่วไป

ปัณรส

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ปัณรส xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

วิไลพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วิไลพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
เงินเดือน : 27000 ขึ้นไป บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี, ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี, พนักงานบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพ, อมตะนคร (ชลบุรี)

จุฑาธิป

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : จุฑาธิป xxxxx
สมัครตำแหน่ง : สมุห์บัญชี
เงินเดือน : 27500 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน, หัวหน้าบัญชีภายใน, พนง.บัญชี/ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : บางขุนเทียน แสมดำ

อัจฉรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : อัจฉรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี, ผู้ช่วยสมุห์บัญชี, พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 15000+ บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

กรองผลการค้นหา