พบ 4,958 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
นส.สุดาวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นส.สุดาวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

วัลลภ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วัลลภ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

น.ส. ณัฐฐิญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ณัฐฐิญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้า, พนักงานธุรการ
เงินเดือน : 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ในเขตกรุงเทพฯ

พัชรีย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พัชรีย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Human Resource Management Admin
เงินเดือน : 35000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Human Resource Management Admin
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพฯ

รินนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : รินนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

สุนิศา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุนิศา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

Miss  Monsarun

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Miss Monsarun xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : การเงิน - บัญชี, พนักงานการเงิน
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : -

นางสาวสุณี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
60%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุณี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ดูแลบัญชีกิจการขนาดเล็ก, เข้าไปเคลียร์งานเสาร์ หรือ อาทิตย์, หรือ เย็นหลังเลิกงาน
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : หัวหน้าแผนกบัญชี, SUPPORT
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : -

เสกสิทธิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เสกสิทธิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

เสาวลักษณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เสาวลักษณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

อัฉรีพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อัฉรีพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

อนุศักดิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อนุศักดิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ควบคุมคุณภาพ, วางแผนการผลิต, ประกันคุณภาพ
เงินเดือน : 12000* บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : หัวหน้าฝ่ายผลิต
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

นางสาวพิจิตรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
71%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิจิตรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี
เงินเดือน : ตามแต่จะตกลงกับบริษัทได้ บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและทำบัญชี, พนักงานบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กทม.

Sureeporn

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Sureeporn xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Accounting Supervisor, Assistant Accounting Manager, Accounting Manager
เงินเดือน : 50,000 THB บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : AP Accountant / GL Accountant, Senior Accountant, GL Accountant / AR Accountant
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : Bangkok - Samutprakarn

นางสาวกิตติกานันท์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกิตติกานันท์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

นางสาวบัว

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบัว xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

นางสาวสมฤทัย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมฤทัย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

นางสาวเสาวลักษณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

จีระวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จีระวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

นางสาวฐิติพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

กรองผลการค้นหา