พบ 4,662 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
ฮายาตี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ฮายาตี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักบัญชี
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Piyathida

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Piyathida xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ไกด์
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กฤษณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กฤษณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วย/ผู้จัดการ
เงินเดือน : 50000 - 51000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ณัฐพงศ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพงศ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ปฏิบัติการกองถ่าย
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สาวิตรี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สาวิตรี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : แม่บ้าน
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Thnakorn

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Thnakorn xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิวิศน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
43%
ชื่อ-นามสกุล : วิวิศน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Warehouse & Logistics Manager
เงินเดือน : 68000 - 80000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

เกียรติศักดิ์ อ่วมเมี่ยง

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เกียรติศักดิ์ อ่วมเมี่ยง xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เขตประเวศ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิวิศน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วิวิศน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Warehouse & Logistics Manager
เงินเดือน : 55000 - 56000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

วลัยลักษณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วลัยลักษณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ทั่วไป
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ปราณี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปราณี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : การตลาด
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : อุดรธานี

ฟาเรีย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
63%
ชื่อ-นามสกุล : ฟาเรีย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บริการลูกค้า, พนักงานต้อนรับ, พนักงานขาย
เงินเดือน : 15000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานต้อนรับ
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ดาริกา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ดาริกา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยไกด์
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : นนทบุรี

น้ำฝน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : น้ำฝน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Sale/sale support
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นางสาวธนาภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนาภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรปราการ

Siroj

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Siroj xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Manager
เงินเดือน : 45000 - 46000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

Kunsuda

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Kunsuda xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พยาบาล
เงินเดือน : 17000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กชนน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กชนน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : รับงานเหล็กหรือเหม่าค่าแรงต่อ
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สงขลา

นิษฐ์นิภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
72%
ชื่อ-นามสกุล : นิษฐ์นิภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ออกแบบเครื่องประดับ, sale executive
เงินเดือน : 21000 - 22000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Reasearch & Development Executive
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สิริพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สิริพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ระยอง

กรองผลการค้นหา