พบ 4,592 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
เมษยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เมษยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บริการ
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จันทร์จิรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จันทร์จิรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการบัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กนกรดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กนกรดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บริการ
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สุพจน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
69%
ชื่อ-นามสกุล : สุพจน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานสโต+จัดซื้อ, พนักงานคีข้อมูล, พนักงานขับรถยนต์+ขับโฟคลิฟ
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เสมียน, พนักงานสโต
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ระนอง

จิรวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จิรวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,ลูกค้าสัมพันธ์,call center
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

จิรวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จิรวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ลูกค้าสัมพันธ์,Call center
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

เขมรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
65%
ชื่อ-นามสกุล : เขมรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Marketing Manager, Sales Manager, Business development
เงินเดือน : 40000 - 50000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Product Manager, Sales & Marketing Manager
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

รัฐพล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : รัฐพล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

Piyaphon

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Piyaphon xxxxx
สมัครตำแหน่ง : กิ่งแก้ว64 ต.ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรปราการ

แสงเดือน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
40%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : แสงเดือน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี, การเงิน
เงินเดือน : 30000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : บัญชี/ การเงิน
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นครปฐม

Vasan Suithiwong

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
65%
ชื่อ-นามสกุล : Vasan Suithiwong xxxxx
สมัครตำแหน่ง : HR
เงินเดือน : 35000 - 40000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Senior HR
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ปทุมธานี

ไอนุง

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ไอนุง xxxxx
สมัครตำแหน่ง : อะไรก้อได้
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ต่างประเทศ

ธิดารัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธิดารัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรปราการ

ศุภาวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
44%
ชื่อ-นามสกุล : ศุภาวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่บัญชี, พนักงานตรวจเช็คสินค้า
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พนิดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พนิดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฝ่ายผลิต
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี

ลัคนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
58%
ชื่อ-นามสกุล : ลัคนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ขอนแก่น

ณิชาภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
45%
ชื่อ-นามสกุล : ณิชาภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : TELEMARKETTHING, TELESALE
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ธนกฤต

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
39%
ชื่อ-นามสกุล : ธนกฤต xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิชาการประมง
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ตรัง

วรรณโชติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
50%
ชื่อ-นามสกุล : วรรณโชติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานออฟฟิต
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Messenger
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วีระวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วีระวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยมัคคุเทศก์
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรองผลการค้นหา