พบ 4,542 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
นางจินตนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : คีย์ข้อมูล
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรปราการ

รัชฎาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : รัชฎาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี

ณัฐธญานันน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
58%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐธญานันน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยมัคคุเทศก์, reception, PR,call center
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : นนทบุรี

จันทรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
74%
ชื่อ-นามสกุล : จันทรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขาย, นักวิชาการส่งเสริม, สัตวบาล
เงินเดือน : 13000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานขาย
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ปรียาภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปรียาภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ ประสานงาน
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรปราการ

สุทธิกร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุทธิกร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างยนต์
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สุทธินี  แสงชม

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
38%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุทธินี แสงชม xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 25000 ขึ้นไป บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Accounting officer
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ยุภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
83%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ยุภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี, ต้นทุน, การเงิน
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : นครราชสีมา

มัลลิยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : มัลลิยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ธีรนัย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธีรนัย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกร
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

รจนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
61%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : รจนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี, ธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้ช่วยพนักงานบัญชี (ฝึกงาน)
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ระยอง

อนุวัต

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อนุวัต xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างโทรคมนาคม
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มลฤดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
42%
ชื่อ-นามสกุล : มลฤดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : คีย์ข้อมูล/ตรวจสอบเอกสาร
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานขาย, พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

jindamanee

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : jindamanee xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยไกด์
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สุพัตรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
51%
ชื่อ-นามสกุล : สุพัตรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยมัคคุเทศก์
เงินเดือน : 6000 - 9000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานเสิร์ฟ
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นายไพโรจน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขับรถ/ ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

เทอดดำรงค์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เทอดดำรงค์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยไกท์
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กระบี่

หทัยรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : หทัยรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

Daleela

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Daleela xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิเคราะห์สินเชื่อ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สตูล

ธีรวัฒน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธีรวัฒน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Graphic Design
เงินเดือน : 17000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรองผลการค้นหา