พบ 4,763 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
อามีเน๊าะ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อามีเน๊าะ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บริการลูกค้า
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ยะลา

อนันวา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อนันวา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ไม่ที
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ระยอง

สุชนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุชนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
เงินเดือน : 35000 - 36000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

วิพล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วิพล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักบัญชี ธุรการ
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรปราการ

กาญจนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : กาญจนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พรรณฐิชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : พรรณฐิชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ชยนิตย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
61%
ชื่อ-นามสกุล : ชยนิตย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Design Engineer, Production Engineer
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

กนกวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กนกวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ ประสานงาน
เงินเดือน : 14000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ธันย์ชนก

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธันย์ชนก xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Safety officer
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ภาคตะวันออก

สัมพันธ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สัมพันธ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : สรรหาว่าจ้าง
เงินเดือน : 25000 - 26000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

จันทิรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : จันทิรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : คลอเซ็นเตอร์
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นุชนาฏ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นุชนาฏ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ
เงินเดือน : 23000 - 24000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

รุ้งตวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : รุ้งตวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(เงินเดือน)
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ณัฏฐี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ณัฏฐี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ศรัณย์ญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
66%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ศรัณย์ญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : งานสินเชื่อ, บัญชี-การเงิน, ธนาคาร
เงินเดือน : 20000 - 25000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดส่งสินค้า, CSO
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นนทบุรี

นราสินี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นราสินี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กมลวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
51%
ชื่อ-นามสกุล : กมลวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานธุรการ,พนักงานคีย์และอื่นๆ
เงินเดือน : 14000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานเอกสาร
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : นครปฐม

นางสาวณีรนุช

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
63%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณีรนุช xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Admin
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ธุรการ, ธุรการ
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ระยอง

อลิสา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อลิสา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
เงินเดือน : 19000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

นายเมธี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นายเมธี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

กรองผลการค้นหา