พบ 5,161 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
วิภาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
74%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วิภาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผูุ้จัดการฝ่ายบัญชี, ผูู้จัดการฝ่ายการเงิน, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
เงินเดือน : 95000 - 120000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Manager, Senior Accounting Officer
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ธารทิพย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธารทิพย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ประสานงาน
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Peerapol

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
65%
ชื่อ-นามสกุล : Peerapol xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักเคมี, วิศวกรเคมี, นักวิจัย
เงินเดือน : 20000 - 25000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Lube Engineer Consultant
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วรรณวิสา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรรณวิสา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการ
เงินเดือน : 50000 - 51000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

มัคต่ะ นาคนวน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
34%
ชื่อ-นามสกุล : มัคต่ะ นาคนวน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : props Master
เงินเดือน : - บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อภัสรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อภัสรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : จัดซื้อ/จัดจ้าง ,ธุรการ,เจ้าหน้าที่ประสานงาน
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ปราจีนบุรี

อโนมา  ติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : อโนมา ติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
เงินเดือน : 35000 - 36000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สหภัทร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สหภัทร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
เงินเดือน : 75000 - 76000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

มณทนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : มณทนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้านหน้าที่การตลาด
เงินเดือน : 22000 - 23000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กานดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กานดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กำแพงเพชร

อภิชัย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อภิชัย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นนทพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นนทพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พี่เลี้ยง
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : เพชรบุรี

กาญจนา​

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กาญจนา​ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นนทบุรี​
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : นนทบุรี

เรไร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เรไร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ศรีสะเกษ

วรินยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรินยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พยาบาล
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สกลนคร

รสสุคนธ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : รสสุคนธ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ขายของ
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : นครปฐม

เตชสิทธิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เตชสิทธิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ภาพิมล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ภาพิมล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการทั่วไป
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

กิตติมา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กิตติมา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ตรัง

ธัญญรตา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธัญญรตา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : จัดซื้อ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ราชบุรี

กรองผลการค้นหา