พบ 4,486 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
ภูชิษา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
84%
ชื่อ-นามสกุล : ภูชิษา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Process, Production Engineer, QA, QC Engineer, Electronics Engineer
เงินเดือน : 19000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Process Engineer, Electronics Engineer
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ภัทรพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ภัทรพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ขาย/ธุรการบาย/ตลาด
เงินเดือน : 14000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Somaly

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
43%
ชื่อ-นามสกุล : Somaly xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Telecom/Network Engineer
เงินเดือน : 20000 - 25000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ปพิชญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
73%
ชื่อ-นามสกุล : ปพิชญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการประสานงาน, การตลาด, การขาย
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : การตลาด, ธุรการประสานงาน
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ลำปาง

อาดือนันท์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อาดือนันท์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้มัคคุเทศ
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จุฑา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
58%
ชื่อ-นามสกุล : จุฑา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Collection
เงินเดือน : 80000 - 81000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Manager Collection, Recovery Specialist
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เผด็จ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เผด็จ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักเคมีฯ
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ทั้งหมด

วิภาวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
19%
ชื่อ-นามสกุล : วิภาวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : BIM
เงินเดือน : 25000 - 30000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ศรินธร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
66%
ชื่อ-นามสกุล : ศรินธร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ, คีย์ข้อมูล
เงินเดือน : 10000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานบัญชี, พนักงานบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

รัชฎาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : รัชฎาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เงินเดือน : 8000 - 9000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี

เบญจวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เบญจวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
เงินเดือน : 28000 - 29000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ชลิดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ชลิดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มะลิวัลย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
74%
ชื่อ-นามสกุล : มะลิวัลย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการบัญชี, ธุรการทั่วไป, ธุรการคลังสินค้า
เงินเดือน : 15000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ธุรการคลังสินค้า, Appointmen, Production Clark
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ชลบุรี

มะลิวัลย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : มะลิวัลย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ชลบุรี

นางสาวอมรรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
65%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี/การเงิน, เจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงาน
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โสภิดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : โสภิดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : การตลาด
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ลีลาวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ลีลาวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี,เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จิราภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
36%
ชื่อ-นามสกุล : จิราภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : จัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : บาริสต้า
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ธีร์สุดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
63%
ชื่อ-นามสกุล : ธีร์สุดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยมัคคุเทศก์, นักเขียน
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานเสริมเกม
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

อาณัฐ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อาณัฐ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : อะไรก็ได้
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรองผลการค้นหา