พบ 4,857 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
นวลอนงค์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
54%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นวลอนงค์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
เงินเดือน : 25,000 - 30,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : หัวหน้าบัญชีและการเงิน, หัวหน้าบัญชีและการเงิน
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ปัทมาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปัทมาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ประสานงาน
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นนทบุรี

สุทธิพงษ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุทธิพงษ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมน
เงินเดือน : 17000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

อธิโชติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
72%
ชื่อ-นามสกุล : อธิโชติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Chemical Engineer, Production Engineer, Quality Engineer
เงินเดือน : 17000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้ช่วยวิศวกร
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ทั้งหมด

วรพงษ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรพงษ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ขับรถ
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ชุมพล​

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชุมพล​ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างสำรวจ
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ตรีรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
61%
ชื่อ-นามสกุล : ตรีรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์, เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ, QA/QC
เงินเดือน : 15000-1800 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สุทธิดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุทธิดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Foremanคุมงานก่อสร้าง
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ชลบุรี

นางสางศิวัชญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสางศิวัชญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ตาก

เพ็ญพิชชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เพ็ญพิชชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ,เจ้าหน้าที่สโตร์
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

อรยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
26%
ชื่อ-นามสกุล : อรยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : จป.วิชาชีพ
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ลำพูน

Pornanun

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Pornanun xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ประธาน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
60%
ชื่อ-นามสกุล : ประธาน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล
เงินเดือน : 25000 - 26000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : สงขลา

หัสดิน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
70%
ชื่อ-นามสกุล : หัสดิน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์, เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์, เจ้าหน้าที่สำรวจภัย
เงินเดือน : 20000 - 35000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัตืเหตุ, เจ้าหน้าพิจารณาสินไหม
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

มินตรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : มินตรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เครือสหพัฒ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ชลบุรี

ปุณยวีร์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
58%
ชื่อ-นามสกุล : ปุณยวีร์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Assistant Costume Stylist
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เงินเดือน : 23000 - 24000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สาธิต

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สาธิต xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกร
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สระบุรี

ปฏิภาณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปฏิภาณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างเทคนิค คุมเครื่องจัก
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรองผลการค้นหา