พบ 4,825 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
ยุพา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ยุพา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิชาการ,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,นักวิทาศาสตร์
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Phattaranan

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Phattaranan xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงานบัญชี
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ณฐวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณฐวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล PN
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ปิยะพงษ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปิยะพงษ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Qc Inspection
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ระยอง

ภัทราวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ภัทราวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Operator
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ระยอง

ศุภกิตต์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ศุภกิตต์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ทับทิม

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
61%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ทับทิม xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่การเงิน
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ลูกจ้างชั่วคราว, ลูกจ้างเหมา
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ณัฏฐนิช

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฏฐนิช xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์, นักวิจัยและพัฒนา, QA & QC
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ณิชาภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ณิชาภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชีลูกหนี้
เงินเดือน : 26000 - 27000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

บังอร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : บังอร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ศุภวัฒน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
66%
ชื่อ-นามสกุล : ศุภวัฒน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Marketing Manager, Brand Manager, Product Manager
เงินเดือน : 60000-70000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ผู้จัดฝ่ายการตลาด, ผูจัดการฝ่ายการตลาด
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พรรณิภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พรรณิภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : HR Officer
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

พรเทพ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พรเทพ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : IT
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นาย ผดุงเกียรติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นาย ผดุงเกียรติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างกลโรงงาน
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรปราการ

ปนัดดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ปนัดดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ้ายบัญชี
เงินเดือน : 65000 - 66000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อมรรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
62%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี, พนักงานธุรการ, พนักงานฝ่ายบุคคล
เงินเดือน : 23000 - 30000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

นายธีรวุฒิ สารรักษ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวุฒิ สารรักษ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เซลหน่วยรถเงินสด
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ร้อยเอ็ด

ศรลักษณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ศรลักษณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างซ่อม​บ​ำ​รุ​ง, ช่างเทคนิค​
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ปทุมธานี

นายภานุวัฒน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุวัฒน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างเชื่อม
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เรณู

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เรณู xxxxx
สมัครตำแหน่ง : แม่บ้สนสำนักงาน
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

กรองผลการค้นหา