ราศีเมษ

ราศีเมษ (วันที่ 15 เมษายน - 14 พฤษภาคม)

• ความรัก คนมีคู่ความรักลุ่มดอนๆ ไม่ลงรอยกัน อาจทำให้ต้องห่างเหิน บางรายคนรักล้มหมอนนอนเสื่อ แต่หากท่านยังโสด จะพบรักต่างวัยที่พูดจากันรู้เรื่องและให้การสนับสนุนได้

• การงาน งานยังคงหนัก และมีแนวโน้มที่จะปรับเลื่อนตำแหน่งใหม่ เป็นช่วงที่รักความก้าวหน้า เอาชนะใจคนอื่นได้ บริวารให้ความร่วมมือดีโดยไม่ต้องร้องขอ

• การเงิน เงินทองรั่วไหล แต่คุณก็พยายามเก็บออมและจัดระเบียบการเงินใหม่ให้รัดกุมขึ้น ซื้อของใหม่เข้าบ้านอาจได้ของมีตำหนิ คนในปกครองยังคงมือเติบและฟุ่มเฟือย

• ควรระวัง การมีปากเสียงกับบริวารภายในบ้าน