ราศีสิงห์

ราศีสิงห์ (15 สิงหาคม – 14 กันยายน)

• ความรัก ไม่ราบรื่น แต่ท่านก็จะยังคงทุ่มเททุกอย่างให้กับคนรักต่อไป ยังคงมีคนผิวขาวรักและสนใจในตัวท่าน ส่วนแต่งแล้ว บริวารนำความชื่นใจมาสู่ ส่วนตัวท่านและคนรักทะเลาะกันบ่อย แต่ไม่หันหลังให้กัน

• การงาน มีดวงได้เริ่มงานที่ท่านสนใจมานานและงานนั้นท้าทายความสามารถ คนที่ทำงานสื่อจะมีคนสนใจชวนร่วมทีมงานด้วยและท่านจะมีชื่อเสียง มีคนสนใจอยากรู้จัก 

• การเงิน มีลาภแต่เป็นทุกขลาภ เป็นช่วงที่ให้ความช่วยเหลือคนอื่นมาก และท่านไม่หวังผลตอบแทน มีความสุขกับการช่วยเหลือสังคมและคนรอบข้าง อาจต้องทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นการเปลี่ยนชีวิตใหม่อีกครั้ง

• ควรระวัง ความเห็นขัดแย้งกับคนอายุมากกว่า


Lifestyle  : HR พยากรณ์ : พิศมัย ชำนาญคิด
วารสาร : HR Society Magazine พฤษภาคม 2562