พบ 1,486 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
เนื้อนวล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : เนื้อนวล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี, เจ้าหนี้บัญชี
เงินเดือน : 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานบัญชี, Admin Officer, พนักงานบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

จิรวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : จิรวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : สมุห์บัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : เขตสายไหม

ตรีนุช

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ตรีนุช xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชีและการเงิน, ธุรการบัญชี, การเงิน
เงินเดือน : 25,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ไพโรจน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
86%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ไพโรจน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกบัญชี, พนักงานบัญชีอาวุโส, ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
เงินเดือน : 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานบัญชี, หัวหน้าบัญชี, หัวหน้าแผนกบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพฯและปริมณฑล

วชิราภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วชิราภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี, พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : พื้นที่ใกล้เคียงที่พักอาศัย

สุกัญญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุกัญญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : สมุห์บัญชี, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี, ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานบัญชี
เงินเดือน : 35000 -38000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : สมุห์บัญชี - แผนกบัญชีและการเงิน
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพฯ

กรองผลการค้นหา