พบ 1,486 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
ปนัดดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ปนัดดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ้ายบัญชี
เงินเดือน : 65000 - 66000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อมรรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
62%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี, พนักงานธุรการ, พนักงานฝ่ายบุคคล
เงินเดือน : 23000 - 30000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

ปัทมาวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ปัทมาวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นครราชสีมา

ปฐมา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ปฐมา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี,การเงิน
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรสาคร

สายธาร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สายธาร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : งานบัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

พิชชาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : พิชชาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี
เงินเดือน : 17000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นิตติยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
60%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นิตติยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน, เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้, เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักศึกษาฝึกงาน
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สุนิสา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุนิสา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

น.ส.จันทร์จิรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : น.ส.จันทร์จิรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี , ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วราภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วราภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : อุบลราชธานี

วารินทร์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
72%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วารินทร์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
เงินเดือน : 55000 - 60000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สุพัตรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุพัตรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี-การเงิน
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พรรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
47%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : พรรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : การเงิน, เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
เงินเดือน : 21000 - 25000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่การเงิน
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สุชนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุชนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
เงินเดือน : 35000 - 36000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

วิพล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วิพล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักบัญชี ธุรการ
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรปราการ

กาญจนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : กาญจนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พรรณฐิชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : พรรณฐิชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

จันทิรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : จันทิรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : คลอเซ็นเตอร์
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นุชนาฏ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นุชนาฏ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ
เงินเดือน : 23000 - 24000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ณัฏฐี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ณัฏฐี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรองผลการค้นหา