พบ 1,420 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
สุนิสา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุนิสา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

น.ส.จันทร์จิรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : น.ส.จันทร์จิรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี , ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วราภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วราภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : อุบลราชธานี

วารินทร์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
72%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วารินทร์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
เงินเดือน : 55000 - 60000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สุพัตรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุพัตรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี-การเงิน
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พรรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
47%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : พรรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : การเงิน, เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
เงินเดือน : 21000 - 25000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่การเงิน
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สุชนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุชนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
เงินเดือน : 35000 - 36000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

วิพล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วิพล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักบัญชี ธุรการ
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรปราการ

กาญจนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : กาญจนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พรรณฐิชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : พรรณฐิชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

จันทิรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : จันทิรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : คลอเซ็นเตอร์
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นุชนาฏ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นุชนาฏ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ
เงินเดือน : 23000 - 24000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ณัฏฐี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ณัฏฐี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ศรัณย์ญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
66%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ศรัณย์ญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : งานสินเชื่อ, บัญชี-การเงิน, ธนาคาร
เงินเดือน : 20000 - 25000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดส่งสินค้า, CSO
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นนทบุรี

นราสินี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นราสินี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายเมธี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นายเมธี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

มัณฑนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
63%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : มัณฑนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี, Internal Audit, พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงาน
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สุประภาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
58%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุประภาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
เงินเดือน : 13000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ธีรกานต์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
66%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ธีรกานต์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี, บัญชีต้นทุน, บัญชีทัวไป
เงินเดือน : 17000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักศึกษาฝึกงาน
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

Punthikarn

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Punthikarn xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เงินเดือน : 50000 - 51000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นครราชสีมา

กรองผลการค้นหา