พบ 1,390 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
ธัญญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
62%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ธัญญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน, ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป, ผู้จัดการทั่วไป
เงินเดือน : 80,000 - 85,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

วัชราภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วัชราภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

Arporn Songsiri

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Arporn Songsiri xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการ
เงินเดือน : 40000 - 41000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จุฑามาศ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
46%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : จุฑามาศ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

แสงเดือน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
40%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : แสงเดือน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี, การเงิน
เงินเดือน : 30000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : บัญชี/ การเงิน
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นครปฐม

อรรถพล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
27%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : อรรถพล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ศตพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ศตพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 17000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สุทธินี  แสงชม

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
38%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุทธินี แสงชม xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 25000 ขึ้นไป บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Accounting officer
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ยุภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
83%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ยุภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี, ต้นทุน, การเงิน
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : นครราชสีมา

รจนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
61%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : รจนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี, ธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้ช่วยพนักงานบัญชี (ฝึกงาน)
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ระยอง

Daleela

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Daleela xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิเคราะห์สินเชื่อ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สตูล

จันทร์เพ็ญ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
35%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : จันทร์เพ็ญ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี,รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี,ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, รองผุ้จัดการฝ่ายบัญชี, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
เงินเดือน : 30000 - 40000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นครปฐม

ชลิดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ชลิดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มะลิวัลย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : มะลิวัลย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ชลบุรี

ศรัณยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
61%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ศรัณยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการบัญชี, ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
เงินเดือน : 48000 - 50000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : หัวหน้างานส่วนการเงิน, บัญชีอาวุโส, สมุห์บัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มลฤดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
54%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : มลฤดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : หัวหน้าบัญชี
เงินเดือน : 35000 - 40000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานบัญชี, พนักงานบัญชี, สมุห์บัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

Chudapa

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Chudapa xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
เงินเดือน : 34000 - 35000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Nalmeheddy

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Nalmeheddy xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ภูเก็ต

Anaginnheddy

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Anaginnheddy xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : เพชรบุรี

Kanerartheddy

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Kanerartheddy xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : พิจิตร

กรองผลการค้นหา