พัฒนาทักษะความรู้ด้าน IT (IT Skills)

• Dashboard Power BI

• Microsoft Office

• Cloud Security System

 

พัฒนาทักษะด้านภาษา (Language Skills)

• English

• Chinese

• Japanese

 

เรียนรู้เรื่องการเงิน/การลงทุน (Investment)

• ออมเงิน

• ลงทุนในหุ้น / ทองคำ

• กองทุน RMF/LTF/SSF

 

สร้างบรรยากาศในการทำงาน (Environment)

• จัดโต๊ะทำงานใหม่ เกิดไอเดียใหม่ๆ

• พูดคุย/ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงานต่าง Gen ให้มากขึ้น

• สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานต่างแผนก เพื่อเรียนรู้งานที่หลากหลาย

 

พักสมอง และปล่อยวาง (Lifestyle)

• วางแผนออกกำลังกาย / ดูแลเรื่องอาหารการกินมากขึ้น

• ลดการเล่นโทรศัพท์ลง และอ่านหนังสือหรือดูหนังให้มากขึ้น

 • วางแผนจัดสรรเวลาในการพักผ่อนท่องเที่ยว เพื่อผ่อนคลายและให้รางวัลกับตัวเอง


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : Smart trend มนุษย์เงินเดือน ปี 2020