ข่าวประชาสัมพันธ์

e-Starting Business เชื่อมโยงข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจ กระตุ้นการลงทุน

         ประเทศไทยถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมประเทศหนึ่ง ซึ่งนักธุรกิจจำนวนมาก ต่างให้ความสนใจและต้องการจะเข้ามาลงทุนแต่ด้วยความยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องของ การจดทะเบียนธุรกิจการค้าหรือจดทะเบียนกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ดังนั้นจึงมีหลายๆ หน่วยงานที่พยา...
อ่านต่อ>

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติปีนี้แรงงานไทยต้องการอะไร

     ทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี วันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดของแรงงานทั่วโลก และ เป็นวันที่บรรดาผู้ใช้แรงงานในหลายๆ ประเทศต่างออกมายื่นข้อเรียกร้องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สาหรับข้อเรียกร้องวันแรงงานปี 54 นี้ สภาองค์การลูกจ้างและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจได้ทาประชาพิจารณ์ข้อเรียก ร้องเพื่อยื่นต่...
อ่านต่อ>

อำนาจคุณภาพสูง

    ในแต่ละปีประเทศไทยมีงานใหญ่ๆ โตๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออยู่ 2 งานครับ งานแรกจัดอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ชื่องาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ส่วนงานที่สองอยู่ในเดือนตุลาคมชื่องาน มหกรรมหนังสือระดับชาติ  สองงานนี้ต่างกันตรงที่งานหนึ่งชื่องานขึ้นต้นด้วยสัปดาห์ ส่วนอีกงานขึ้นต้นด้วยมหกรรม ซึ่งทำใ...
อ่านต่อ>

ทักษะในการทำงานที่เจ้านายปรารถนา

         ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีนักคิดทางตะวันตกจำนวนมากนำเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด      สืบเนื่องมาจากในยุคที่อุตสาหกรรมหนักกำลังเฟื่องฟูและสถานการณ์ความขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากภาวะสงคราม นักคิดและ...
อ่านต่อ>