เคล็ดไม่ลับพิชิตงาน

จะทำอย่างไรเมื่อเราไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางเอาไว้

ถ้าเกิดทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ก็จะส่งผลให้มีความรู้สึกไม่มีแรงใจในการทำงานต่อไปเพราะกลัวทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายเหมือนงานที่ผ่านมา จะทำอย่างไรเมื่อเราไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางเอาไว้ เมื่อได้รับมอบหมายงานแต่เราไม่สามารทำงานให้ตรงตามเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ได้ก็จะส่งผลให้พน...
อ่านต่อ>

“รากบุญ” บริบทของงาน HR ในองค์กร

         เมื่อพูดถึงงานบุคคลในองค์กรแล้ว พนักงานในองค์กรคงนึกถึงภาพคุณนายและคุณระเบียบ จอมเนี๊ยบที่คอยควบคุมตรวจสอบให้พนักงานอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่บทบาทหนึ่งในหลายๆ ด้าน ที่งานบุคคลต้องทำ  บางครั้งก็หนีไม่พ้นที่จะถูกนินทาลับหลังถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได...
อ่านต่อ>

กรณีเงินบำนาญชราภาพ

      คุณรู้หรือไม่ว่า....ตั้งแต่ มกราคม 2557 บรรดาลูกจ้างจะได้รับ “เงินบำนาญกรณีชราภาพ” จากกองทุนประกันสังคม หลายๆ ท่าน อาจจะสงสัยเกี่ยวกับที่มา ที่ไป ของเงินบำนาญกรณีชราภาพ มาจากไหน? มาได้อย่างไร?  เริ่มจากการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ ตั้งแต่ ธันวาคม 2541  เมื่อคุณได้ส่งเงินสมทบมา...
อ่านต่อ>

Assessment Center เลือกอย่างไร? ให้ได้ผู้บริหารที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย

Assessment Center หรือที่เรียกกันว่า ศูนย์การประเมินผล เป็นเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการประเมินศักยภาพและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่สายงานในระดับบริหาร ด้วยวิธีการประเมิน การวัดและวิเคราะห์ผลในเรื่องทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรในองค์กร โดยจะมุ่งเน้นไปที่การวิเครา...
อ่านต่อ>

มาเรียนรู้ กฎหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กันเถอะ!!

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกฎหมายที่มีความความจำเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการ “คน” ในองค์กร ตั้งแต่เริ่มแรก ในการจ้างบุคลากร ระหว่างการทำงาน จนกระทั่งสิ้นสุดการทำงาน  ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งสิ้นดังนั้น จึงอยากให้ท่านได้มาเรียนรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง...
อ่านต่อ>