เคล็ดไม่ลับพิชิตงาน

"เคล็ดลับสำหรับการพิชิตงานใหม่ของคุณ"

 เศรษฐกิจขาลงอย่างนี้ ตัวเลขคนว่างงานพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน ความยากในการหางานใหม่ก็ทวีขึ้นเป็นเงาตามตัว เราเลยรีบหยิบเทคนิคหางานให้รุ่งมาฝากกันโดยพลัน   หาตัวช่วย      หน้าคลาสสิฟายด์ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับล้วนเป็นเป้าหมายของคนหางานทั้งสิ้น ฉะนั้นการมองหาตัวช่วยอื่น เช่น การขอข้อมูลตำแหน่งว...
อ่านต่อ>

พิชิตงานเบิกบานใจ

                              ความสำเร็จแห่งงานก่อให้เกิดความสุขและเป็นกำลังใจหนุนเนื่องให้คนเราอยากทำงานต่อไป แต่หากงานล้มเหลว จิตใจก็หดหู่กำลังใจก็ด้อยลงไป ทำอย่างไรจึงจะพิชิตปัญหาได้                 การมองปัญหามองได้สองแนวคือ เป็นสิ่งท้าทาย กระตุ้นให้คิดแก้ กับมองปัญหาแบบยอมแพ้ ขาดจิตใจที่แกร่...
อ่านต่อ>

"หลักทั่วไปของการสมัครงานและสัมภาษณ์"

 โดยหลักการทั่วไปแล้วกัสัมภาษณ์งานนั้น อย่างน้อยๆผู้สมัครพึงที่จะต้องศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมาขององค์กร สินค้าและบริการของกิจการที่ตนเองมาสมัครเป็นเบื้องต้นไว้ด้วย สมัยนี้ข้อมูงเหล่านี้หาได้ไม่ยาก เพียงเสิร์ชเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบริษัท ก็เข้าถึงได้แล้ว แต่ผู้สมัครงานที่มาสัมภา...
อ่านต่อ>

"การพิชิตงาน"

                              ความสำเร็จแห่งงานก่อให้เกิดความสุขและเป็นกำลังใจหนุนเนื่องให้คนเราอยากทำงานต่อไป แต่หากงานล้มเหลว จิตใจก็หดหู่กำลังใจก็ด้อยลงไป ทำอย่างไรจึงจะพิชิตปัญหาได้                 การมองปัญหามองได้สองแนวคือ เป็นสิ่งท้าทาย กระตุ้นให้คิดแก้ กับมองปัญหาแบบยอมแพ้ ขาดจิตใจที่แกร่...
อ่านต่อ>

"งานใหม่ในยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ด"

หางานใหม่         เศรษฐกิจขาลงอย่างนี้ ตัวเลขคนว่างงานพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน ความยากในการหา งาน ใหม่ ก็ทวีขึ้นเป็นเงาตามตัว เราเลยรีบหยิบเทคนิคหางานให้รุ่งมาฝากกันโดยพลัน   หาตัวช่วย      หน้าคลาสสิฟายด์ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับล้วนเป็นเป้าหมายของคน หา งาน ทั้งสิ้น ฉะนั้นการมองหาตัวช่วยอื่น เ...
อ่านต่อ>