สาระน่ารู้

“การกู้ยืมเงินกรรมการ” กับ 5 ภาษีที่ต้องรู้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อบริษัทจ่ายดอกเบี้ยกู้ยืมเงินให้กรรมการ• บริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษีณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15% (*** มาตรา 50 (2) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร)• บริษัทลงรายจ่ายได้ หากเป็นการกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้ใน การประกอบกิจการของบริษัท ได้ไม่ต้องห...
อ่านต่อ>

ทำไมต้องลดและควบคุมต้นทุนการผลิต?

ทำไมต้องลดและควบคุมต้นทุนการผลิต?1. ต้นทุนค่าแรงมีแนวโน้มสูงขึ้น2. ต้นทุนค่าวัตถุดิบแพงขึ้นจากการลดค่าเงินบาทกรณีที่ต้องนำวัตถุดิบจากต่างประเทศ3. ต้นทุนค่าโสหุ้ยโรงงานสูงขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน ค่าน้ำ ค่าไฟที่จะปรับตัวขึ้นทุกวัน4. คู่แข่งขันมีมากขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น5. ต้...
อ่านต่อ>

เตรียมตัวก่อนไปทวงหนี้ !!

4 ทักษะที่ต้องทำ ก่อนไปเจรจากับลูกหนี้ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทวงหนี้ของคุณ1. เตรียมจุดมุ่งหมายกำหนดจุดประสงค์แน่วแน่ในการทวงหนี้ ลำดับความต้องการให้ชัดเจน เช่น ชำระหนี้ภายในวันที่เท่าใด สามารถผ่อนผันได้นานที่สุดกี่วัน ชำระเป็นจำนวนเท่าใด มีขั้นต่ำได้หรือไม่ 2. เตรียมข้...
อ่านต่อ>

สื่อรักผ่านสีแทนความในใจวันวาเลนไทน์

เมื่อพูดถึงเดือนกุมภาพันธ์นั้นเรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งความรัก เดือนของคนมีคู่ แต่สำหรับคนไหนที่ยังไม่มีคู่ก็อย่าเพิ่งท้อใจ เพราะถ้าคุณกำลังแอบชอบใครอยู่แต่ไม่กล้าบอก เรามีวิธีบอกความรู้สึกโดยใช้สีสื่อความหมายแทนความในใจมาฝากกันครับ1. สีแดงความร้อนแรง ตรงไป ตรงมา เหมาะสำหรับคน...
อ่านต่อ>

วิธีการรับรู้รายได้จากการให้บริการ

  พัฒนาทักษะความรู้ด้าน IT (IT Skills) • Dashboard Power BI • Microsoft Office • Cloud Security System   พัฒนาทักษะด้านภาษา (Language Skills) • English • Chinese • Japanese   เรียนรู้เรื่องการเงิน/การลงทุน (Investment) • ออมเงิน • ลงทุนในหุ้น / ทองคำ • กองทุน RM...
อ่านต่อ>