สาระน่ารู้

ผู้ประกันตน “เกษียณ...ขอรับเงินบำนาญ” ก่อนสมัครมาตรา 39

ผู้ประกันตนที่เกษียณจากการทำงาน ควรจะวางแผนและดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ “สิทธิรับเงินบำนาญชราภาพ” คุ้มค่ามากที่สุด ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องการเกษียณอายุมีผลทำให้ความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมสิ้นสุดลงและเกิดสิทธิ 3  ประการ คือ 1. ได้รั...
อ่านต่อ>

ฎีกา 2 รส ขมอมหวาน ค่าเช่าบ้านถือเป็นค่าจ้างหรือไม่ และกรอกข้อความเท็จในใบสมัครงานเลิกจ้างได้มั้ย

กรอกข้อความเท็จในใบสมัครงานเลิกจ้างได้มั้ย? ประเด็นพิพาทนี้นายจ้างแพ้ครับ เมื่อไปดูข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างในคดีนี้ หมวด 10 ว่าด้วยวินัยและโทษทางวินัย ข้อ 3.3 ความซื่อสัตย์สุจริต ข้อ 3.3.2 พนักงานต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวของตนตามที่บริษัทฯ ต้...
อ่านต่อ>

HR ในสตาร์ทอัพ

6 กลยุทธ์ HR ในสตาร์ทอัพ เมื่อเร็วๆ นี้ มีการเผยแพร่บทความที่น่าสนใจเรื่อง 6 People Strategies for Startups โดย Shefali Anand อดีตผู้สื่อข่าวของ Wall Street Journal ในประเทศอินเดีย เขามีโอกาสติดตามข่าวสารด้านการลงทุนต่างๆ ของนักลงทุนหน้าใหม่ตลอดเวลา จึงมีข้อมูลนำ...
อ่านต่อ>

ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร สรุปประเด็นที่ต้องรู้และทำความเข้าใจ

สรุปข้อมูลที่ธนาคารส่งให้สรรพากรปี 2563 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  มีข้อมูลสรุปเรื่องการส่งข้อมูลให้สรรพากรตามนี้ครับ1. ข้อมูลทั้งหมดจะรวบรวมแล้วส่งเป็นรายปี โดยดูเป็นรายธนาคาร แต่ละธนา...
อ่านต่อ>

"งบการเงิน" กับการสะท้อนความไม่แน่นอนในบัญชีของกิจการ

ปัจจุบันในงบการเงินก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น • ความไม่แน่นอนด้านสินทรัพย์ เกี่ยวกับความไม่แน่นอนถึงกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการชำระของลูกหนี้ จึงให้เพ่งพิจารณาถึงการวัดมูลค่าของลูกหนี้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยการพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความไม่แน่...
อ่านต่อ>