รายละเอียดงาน

ติดต่อประสานงาน รวบรวมข้อมูลข่าวสาร สรุปข่าวเสนอผู้บริหาร
 คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุระหว่าง 27-32 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีบุคลิกภาพและความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ รับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาให้กับงานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่
- มีความรู้ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
- สามารถขับรถยนต์ได้
 วิธีการสมัครติดต่อบริษัท
คุณ ปนัดดา กาญจนดิษฐ์
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-587-8080 ต่อ 202, 203 / 090-961 2018
โทรสาร : 02-585 9204
อีเมล์ : group@dharmniti.co.th
เว็บไซต์ : www.dharmniti.co.th

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 793394
ตำแหน่งงาน : เลขานุการฝ่ายบริหาร
ประเภทงานหลัก : งานเลขานุการ
ประเภทงานย่อย : เลขานุการ
ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษา
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : 267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้