บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด และบริษัท มาร์ซัน จำกัด โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเรือ Crew Boat ขนส่งลูกเรือและสัมภาระทางทะเล หรือการขนส่งทางทะเลในลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอ่าวไทย
ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด
 รายละเอียดงาน

1. จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน, ประจำไตรมาส และประจำปี ได้อย่างถูกต้อง และตรงเวลา

2. ทำการวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโต ผลต่างจากงบประมาณของข้อมูลภายในบริษัท

3. จัดทำ Forecasted Financial Statement, Monitor budget Spending, Statement of cash Flow,Short-term Financial Planing

4. จัดทำข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องสมบูรณ์

5. แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางบัญชีได้

6. สนับสนุนข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการค้าและพาณิชย์

7. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี

2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, การเงิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี-การเงิน ขั้นต่ำ 5 ปี

4. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน

5. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และสื่อสารได้ดี

6. ทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน M/S Office ได้

7. มีประสบการณ์เกี่ยวกับเอกสารสำคัญต่างๆของโครงสร้างบริษัท

8. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.Jobdst.com (กดสมัครตรงหน้าประกาศงาน)
2. สมัครผ่าน E-mail: Sirapach@thaioilgroup.com (ส่ง resumeฉบับสมบูรณ์)

Contact Name คุณศิรพัชร์ ธนพิพัฒนากิจ (HR)
Tel: 0-2361-7501 ต่อ 78609

ติดต่อบริษัท
คุณ ศิรพัชร์ ธนพิพัฒนากิจ
บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด
223/97
โทรศัพท์ : 023617501-4
โทรสาร : 023617505
อีเมล์ : sirapach@thaioilgroup.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 816147
ตำแหน่งงาน : Financial Analyst & Corporate Affair/นักวิเคราะห์การเงินและกิจการองค์กร
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
ประเภทธุรกิจ : บริการ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 25,000 บาท - 50,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 7 ตุลาคม 2558
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้