เป็นผู้ให้บริการด้านการตลาด, เอาท์ซอร์สด้านธุรกิจ และการสรรหาบุคคลากรในตำแหน่งต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ ตั้งแต่ระดับพนักงานถึงผู้บริหารระดับสูง
 รายละเอียดงาน

รับผิดชอบในการบันทึกบัญชีและออกรายงานทางบัญชีในแต่ละเดือน
ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชี ทัง้ในส่วนของรายได้, ค่าใช้จ่าย, สินทรัพย์ และ รายการทางบัญชีอื่นๆ ทั้งจำนวนเงิน และ ระยะเวลาในการบันทึกบัญชี
ตวรจสอบยอดเงินคงเหลือ และกระทบยอด ในบัญชีต่างๆ
จัดทำรายงานภาษีซื้-ขาย และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
เตรียมแบบแสดงรายการภาษี เช่น ภงด.1,3,53,ภพ.30
จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินสำหรับบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ทำรายงานทางบัญชี หรือ จัดเตรียมข้อมูลตามที่ผู้บริหารต้องการ หรือ เพื่อการตรวจของผู้สอบบัญชี (auditor)
ร่วมทำงานกับแผนกหรือทีมอื่นๆ ใน Project ต่างๆเพื่อช่วยในการลงบัญชีหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความคุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมด้านบัญชีเป็นอย่างดี รวมถึงสามารถใช้ MS Excel ได้อย่างดี
มีใจรักในการทำงานด้านบัญชี
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน รวมถึงภายใต้สภาวะความกดดัน
สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ทั้งภทยในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
มีความรู้เรื่องมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
สามารถอธิบายหลักการทางบัญชีให้เข้าใจได้ง่าย
​สามารถปฏิบัติงาน วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.30-17.30น. ได้
 วิธีการสมัคร

-ส่งประวัติมาที่ hr@riccobiz.co.th

ติดต่อบริษัท
คุณ ฝ่ายบุคคล
บริษัท ริคโค บีซ จำกัด

โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 108153
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานพนักงานบัญชี / เสมียนบัญชี
ประเภทธุรกิจ : บริการ
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : คันนายาว, มีนบุรี
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561