เป็นผู้ให้บริการด้านการตลาด, เอาท์ซอร์สด้านธุรกิจ และการสรรหาบุคคลากรในตำแหน่งต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ ตั้งแต่ระดับพนักงานถึงผู้บริหารระดับสูง
 รายละเอียดงาน

• ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน
• ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
• ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 คุณสมบัติ

• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
• อายุ 35-48 ปี
• มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป
• ทักษะการเจรจาต่อรอง, มีทักษะในการให้คำปรึกษา, มีทักษะในการสอนงาน, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความรู้ด้านภาษีอากร, มีความรู้ด้านงานบัญชี การเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย
• มีภาวะผู้นำสูง สามารถวางแผนงานได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 วิธีการสมัคร

-ส่งประวัติมาที่ hr@riccobiz.co.th

ติดต่อบริษัท
คุณ ฝ่ายบุคคล
บริษัท ริคโค บีซ จำกัด

โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 432815
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : บริการ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 60,000 บาท - 100,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บางมด จอมทอง (ถ.พระราม 2)
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้