ผู้นำธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-เพาะพันธุ์ปลานิล
 รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน
- บันทึกบัญชี ลงข้อมูลในระบบ
- จัดทำเอกสารทางบัญชี
- จัดทำแบบยื่นภาษีต่าง ๆ นำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น ภงด. 1, 3, 53
- จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม EXPRESS 1-2 ปี
4. ใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point, PDF
5. สามารถโต้ตอบทางอีเมล์ได้เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์ทำงานด้านบันทึกบัญชี
 วิธีการสมัคร

สนใจสมัคร ติดต่อ หรือ ส่งใบสมัคร เข้ามาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด
525 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel: 024134800 Mobile: 0813075337
E-mail: suwannee.l@manitfarm.com

ติดต่อบริษัท
คุณ สุวรรณี เหลืองนฤมิตชัย
บริษัท Manit Genetics Co., Ltd.
525
โทรศัพท์ : 0813075337
โทรสาร : 024133905
อีเมล์ : moeyrompo@gmail.com
เว็บไซต์ : www.manitfarm.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 198068
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : การเกษตร
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (บางแค)
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 6 สิงหาคม 2562