การเป็นผู้สรรหาสินค้า และนำสินค้ามาขายด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ โดยมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ตัวแทนที่นำสินค้าไปขาย และดำเนินการธุรกิจเป็นผู้ให้บริการและร่วมบริหารระบบการขนส่ง เพื่อผู้ค้าออนไลน์และผู้บริโภคปลายทางในธุรกิจ E-commerce ภายใต้พันธกิจ “ความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ซื้อ”
945 โฮลดิ้ง จำกัด
945 โฮลดิ้ง จำกัด
945 โฮลดิ้ง จำกัด
 รายละเอียดงาน

- ควบคุมและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญในการจ่ายเงิน และการทำบิลต่างๆ ในรายงานทางบัญชีรายรับ-รายจ่าย รวมถึงภาษีของบริษัท
- ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชี วิเคราะห์กำไร หรือ ขาดทุน ในเรื่องเกี่ยวกับทุกเรื่องในการเงินเพื่อรวบรวมรายงานเสนอตามระยะรายเดือนเป็นประจำ และปิดงบประจำเดือน
- ใช้ความคิดรวมถึงพัฒนาระบบบัญชีให้เหมาะสมกับบริษัท ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการบัญชี ระบบภายในต่างๆ และเฉพาะในงานด้านนั้นๆ
 คุณสมบัติ

เพศหญิง หรือ เพศชาย (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
อายุ ไม่เกิน 35 ปี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชี
สามารถใช้โปรแกรมบัญชี / Microsoft Office ได้
มีความรู้พื้นฐาน มาตรฐานทางบัญชีชุดใหญ่(PAE)
 วิธีการสมัคร

1.สมัครทาง E-mail
2.สมัครผ่าน Jobdst
3.สมัครทางเบอร์โทรศัพท์บริษัท

ติดต่อบริษัท
คุณ อุทัยวรรณ พรรณการ
บริษัท 945 โฮลดิ้ง จำกัด
945
โทรศัพท์ : 029044877
โทรสาร : -
อีเมล์ : hr@945holding.com
เว็บไซต์ : https://www.my945.me

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 284864
ตำแหน่งงาน : Senior Accounting
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : ขนส่ง
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท 945โฮลดิ้ง จำกัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 7 กันยายน 2562
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้