ลักษณะกิจการ
โรงแรม ฮอชฮิล เปิดให้บริการ โดย มีห้องพักให้บริการ จำนวน 66 ห้อง
 รายละเอียดงาน

• วางแผนการบริการจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้านการบริหารและการตลาด
บริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมดูแลในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการในโรงแรม โดยจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้ทำงาน เป็นแผนก แต่ละงานจะสอดรับประสานสัมพันธ์กัน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการสื่อความที่ดี
 คุณสมบัติ

• ปริญญาตรีสาขาด้านการบริหารโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานบริการหรือสูงกว่า
• มีความรู้ภาษาอังกฤษดี,ภาษาอื่นๆ (ถ้ามี) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักและมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
• มีปฏิภาณไหวพริบดี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ ทันทีเมื่อเกิดการผิดพลาดในการสื่อสาร
• มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร และมีการวางแผนงานที่ดีจัดทำหรือควบคุมการทำบันทึกและบัญชี รายรับและรายจ่าย
• ให้การต้อนรับแขกและดูแลการจัดที่พัก
• จัดสรรเงิน อนุมัติการจ่าย และกำหนดหรือช่วยกำหนดงบประมาณสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในโรงแรม
• มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอ และการวิเคราะห์ข้อมูล
• จัดทำรายงานให้เจ้าของกิจการทราบถึงความก้าวหน้าและสถานะของธุรกิจ
• สั่งซื้อสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง
 วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติมาทาง Email : naturalville32@gmail.com
Line ID : naturalville

ติดต่อบริษัท
คุณ รี
บริษัท ศุภัทร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
32
โทรศัพท์ : 0811883399
โทรสาร : -
อีเมล์ : naturalville32@gmail.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 745715
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโรงแรม
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงแรมฮอร์สฮิลล์ 1/25 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 7 ธันวาคม 2562