รายละเอียดงาน

• Co-ordinate with other departments and external service provider to achieve timely and accurate processing of accounts payable related activities
• Verify the balance of Account Payable and prepare grouping for aging report.
• Prepare the journal vouchers for adjustment.
• Prepare the account reconciliation & details of Balance Sheet (as per attached).
• Prepare the gain (loss) on exchange in local currency and revaluation.
• Verify weekly bank transfer to suppliers
• Transferred Deferred input vat
• Other duties as assigned
 คุณสมบัติ

• Bachelor’s degree in Accounting or related field
• 3-5 years working experience in Accounting field
• Communication skill with good in English (oral and written) will be advantages
• General knowledge of accounting standard and tax regulation
• Excellent communication and interpersonal skill with other party
• Good Excel skills and Oracle system experience will be advantage
• Good written and spoken communication skills in Thai and English
• Initiative and hardworking, energetic and eager to learn new things
• Experience in Auditing field will be advantage
 วิธีการสมัครติดต่อบริษัท
คุณ วรินทร์ วงศ์ปิยะ
บริษัท เอเชียนเทรลส์ จำกัด

โทรศัพท์ : 0868376039
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 300675
ตำแหน่งงาน : Account Payable Supervisor
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : ท่องเที่ยว
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : 25,000 บาท - 35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชดำริ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้