รายละเอียดงาน

• Prepare cheque/bank transfer for all branches.
• Review monthly withholding Tax (PND3,53) and VAT report and form (PP30) for all branches
• Review all accounting entries and commission report from branches.
• Prepare AP aging and outstanding reports for all branches.
• Reconcile GL -Ledgers of all branch accounts
• Review all branches’ Cost and Sales report and receipts
• Responsible for branch monthly and year-end closing of general ledger including the preparation of journal entries (accrued expenses, amortization of prepaid expenses, intercompany allocation etc.) and reconciliation
• Liaise with Branches
• Any other duties as assigned
 คุณสมบัติ

• Bachelor’s degree in Accounting or related field
• 3-5 years working experience in Accounting field
• General knowledge of accounting standard and tax regulation
• Excellent communication and interpersonal skill with other party
• Good Excel skills and Oracle system experience will be advantage
• Good written and spoken communication skills in Thai and English
• Initiative and hardworking, energetic and eager to learn new things
• Experience in Auditing field will be advantage
 วิธีการสมัครติดต่อบริษัท
คุณ วรินทร์ วงศ์ปิยะ
บริษัท เอเชียนเทรลส์ จำกัด

โทรศัพท์ : 0868376039
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 300807
ตำแหน่งงาน : Branch Supervisor
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : ท่องเที่ยว
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 25,000 บาท - 35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชดำริ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้