รายละเอียดงาน

• Responsible for monthly and year-end closing of general ledger including the preparation of journal entries (accrued expenses, amortization of prepaid expenses, intercompany allocation etc.) and reconciliation.
• Prepares, reconciles and submit monthly report for Withholding Tax and Value Added Tax Report and make a payment for all PND 3, 53. Prepare oversea supplier Withholding tax return form (PND.54) and VAT return form (PP.36).
• Prepare payment for miscellaneous expenses e.g. office expenses, electricity, water, telephone and etc.
• Issue Invoices for recharge to Inter-Company, Agent, etc .
• Intercompany confirmation
• Assist in coordinating in the financial audit and preparing required reports
• Support Accounting Manager in preparing monthly, quarterly and yearly financial reports
• Performs other accounting duties as assigned by Manager
 คุณสมบัติ

• Bachelor’s degree in Accounting or related field
• 2-3 years working experience in Accounting field
• General knowledge of accounting standard and tax regulation
• Excellent communication and interpersonal skill with other party
• Good Excel skills and Oracle system experience will be advantage
• Good written and spoken communication skills in Thai and English
• Initiative and hardworking, energetic and eager to learn new things
• Experience in Auditing field will be advantage
 วิธีการสมัครติดต่อบริษัท
คุณ วรินทร์ วงศ์ปิยะ
บริษัท เอเชียนเทรลส์ จำกัด

โทรศัพท์ : 0868376039
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 151807
ตำแหน่งงาน : General Ledger
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : ท่องเที่ยว
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 25,000 บาท - 35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชดำริ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้