รายละเอียดงาน

• Co-ordinate with other departments and external service provider to achieve timely and accurate processing of accounts payable related activities
• Prepare supplier invoices and supplier payment report.
• Prepare weekly bank transfer to suppliers.
• Other duties as assigned
 คุณสมบัติ

• Bachelor’s degree in Accounting or related field
• At least 1 year working experience in Accounting field
• General knowledge of accounting standard and tax regulation
• Excellent communication and interpersonal skill with other party
• Good Excel skills and Oracle system experience will be advantage
• Good written and spoken communication skills in Thai and English
• Initiative and hardworking, energetic and eager to learn new things
• Experience in Auditing field will be advantage
 วิธีการสมัครติดต่อบริษัท
คุณ วรินทร์ วงศ์ปิยะ
บริษัท เอเชียนเทรลส์ จำกัด

โทรศัพท์ : 0868376039
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 071507
ตำแหน่งงาน : Account Payable Officer
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานพนักงานบัญชี / เสมียนบัญชี
ประเภทธุรกิจ : ท่องเที่ยว
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000 บาท - 22,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชดำริ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้