รายละเอียดงาน

Duties and Responsibilities
Provide support to Thailand staff to enable them to comply with GPSEA financial standard operational policies and procedures.
Perform general accounting and responsible to maintain and manage Thailand ProActis and SUN accounting system with accuracy, timely and proper records keeping.
Perform a financial process in order to support the GPSEA Thailand office smoothly in operations and to meet organization’s objectives.
Responsible for the process of centralized invoices in ProActis on a weekly basis.
Ensure that the information of Account Code, Budget Code and description in the Cash Book has been recorded properly and uploaded on a weekly basis in the system.
Provide guidance to the staff in relation to the compliance of valid financial documents and ProActis processes.
Reconcile the bank transaction with the transaction in the SUN system and provide any adjustment as needed.
 คุณสมบัติ

Bachelor’s Degree in Accounting.
At least 5 years of Finance, Accounting and taxation experience.
Preferable with experience and knowledge in SUN Accounting system
Possess experience in book closing process and Balance Sheet accounts reconciliationInterested applicant please send the application form and cover letter to jobs.th@greenpeace.org
by January 30, 2023
 วิธีการสมัครติดต่อบริษัท
คุณ HR
สมาคม มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีซเอสอีเอ)

โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : jobs.th@greenpeace.org
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 261020
ตำแหน่งงาน : Accounting Officer
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 6 มกราคม 2566
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้