ดำเนินธุรกิจทางด้าน อาหารและบริการภายใต้แบรนด์
"Mo-Mo-Paradise" ร้านโม โม พาราไดซ์ ร้านอาหารชาบู ชาบู และสุกี้ยากี้ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีสาขากว่า 40 สาขาในญี่ปุ่น และ อีก นับสิบสาขาใน ไต้หวัน ไทย จีน เวียดนาม และ สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันร้านอาหารโม โม พาราไดซ์ นับว่าเป็นเป็นร้านอาหารสไตล์ ชาบู ชาบู และ สุกี้ยากี้ ที่นิยมมากที่สุดในกรุงโตเกี่ยวและย่านใกล้เคียง และกำลังขยายตัวไปยังประเทศต่างต่างอย่างต่อเนื่อง เรามีความต้องการบุคคลากรเพื่อเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ และเข้ามาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือหากมีประสบการณ์ทางเรายินดีที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 รายละเอียดงาน

1.ควบคุมการเบิกจ่ายและบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.ติดต่อธนาคาร ควบคุมเงินทดรองจ่าย
3.จัดทำใบสำคัญจ่าย การทำจ่ายทั้งระบบเช็คและระบบอิเล็คทรอนิกส์
4.ตรวจสอบการตั้งหนี้ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
5.จัดทำสถานะทางการเงินนำเสนอผู้บริหาร
6.กระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำรายงานทางการเงินที่จำเป็นต่อการบริหารงาน
7.จัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
8.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

-อายุ 25 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีทักษะในการคำนวณ
-มีความละเอียดและรอบคอบในการปฏิบัติงาน
-มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน
-มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล มีไหวพริบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบสูง
-สามารถใช้โปรแกรม MS-Office, และโปรงแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้ดี
-สามารถเขียนอ่านภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
 วิธีการสมัคร

วิธีการเดินทาง:

1. บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาคาร SIAM PIWAT ติดกับ Siam Discovery สามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม สามารถเข้าสู่อาคารโดยผ่านทางเชื่อมต่อจาก Siam Center บริเวณทางออกหมายเลข 1 ของรถไฟฟ้าสถานีสยาม ประมาณ 2 นาที
ทางเข้าอาคารจะตั้งอยู่บริเวณลานระหว่าง Siam Discovery กับ Siam Center


2. รถไมโครบัสสาย 1, 6, 12, 16
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ (ปอ.)
สาย 1, 2, 8, 11, 13, 15, 25, 38, 73, 73ก, 126, 141
รถโดยสารประจำทาง สาย 2, 15, 16, 21, 23, 25, 33, 38, 40, 54, 72, 73, 73ก, 116, 133


3. เรือ
ลงท่าเรือ สะพานหัวช้าง เดินมาที่อาคาร SIAM PIWAT

*แลกบัตร ขึ้นมาชั้น 7 อาคาร SIAM PIWAT บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด*

ติดต่อบริษัท
คุณ เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
บริษัท บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด
989
โทรศัพท์ : 0989342319
โทรสาร : -
อีเมล์ : recruitment@nbrest.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 382017
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : อาหาร-เครื่องดื่ม
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000 บาท - 17,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สยามพิวรรธน์ทาวเวอร์
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567