กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศรับสมัคร : เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ,นักจัดการงานทั่วไป,นักธรณีวิทยา
อัตราเงินเดือน :  13,800-18,000
จำนวนตำแหน่งว่าง :  5
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :  ม.ต้น ม.ปลาย ปริญญาตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ไม่ระบุ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ไม่ระบุ
ทักษะ/สมรรถนะ :  ไม่ระบุ
เงื่อนไข :  ไม่ระบุ
เปิดรับสมัคร :  วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2558
เว็บไซต์ :  http://iqepi.com/25215/