แสดงผลการค้นหา 21 - 40 ตำแหน่งจาก 828 ตำแหน่ง

กระทรวงพาณิชย์

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ(สายงานด้านสนับสนุน) (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 03-12-2557 ถึง 16-01-2558กระทรวงพาณิชย์

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ(สายงานด้านเจรจา) (12 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 03-12-2557 ถึง 16-01-2558กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า) (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22-12-2557 ถึง 14-01-2558กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมโยธา) (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22-12-2557 ถึง 14-01-2558กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22-12-2557 ถึง 14-01-2015กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐศาสตร์) (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22-12-2557 ถึง 14-01-2558กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านสถิติ) (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22-12-2557 ถึง 14-01-2558กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านกิจการภาพยนต์) (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22-12-2557 ถึง 14-01-2558กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22-12-2557 ถึง 14-01-2558กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านการเงินและบัญชี) (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22-12-2557 ถึง 19-01-2558กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) (8 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน :  15,000 บาท

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22-12-2557 ถึง 14-01-2558สำนักนายกรัฐมนตรี

นิติกรปฏิบัติการ (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16-12-2557 ถึง 15-01-2558สำนักนายกรัฐมนตรี

นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์) (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16-12-2557 ถึง 15-01-2558สำนักนายกรัฐมนตรี

นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านการพัฒนาระบบราชการ วุฒิปริญญษโท) (5 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16-12-2557 ถึง 15-01-2015สำนักนายกรัฐมนตรี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ(ด้านวิเทศสัมพันธ์)  (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16-12-2557 ถึง 08-01-2558สำนักนายกรัฐมนตรี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  (10 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16-12-2557 ถึง 08-01-2558กระทรวงยุติธรรม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 01-12-2557 ถึง 19-12-2557กระทรวงยุติธรรม

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 18,020 – 19,830 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 01-12-2557 ถึง 19-12-2557กระทรวงพาณิชย์

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานด้านสนับสนุน) (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 03-12-2557 ถึง 26-12-2557กระทรวงคมนาคม

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 04-12-2557 ถึง 26-12-2557


กรองผลการค้นหา