แสดงผลการค้นหา 41 - 60 ตำแหน่งจาก 828 ตำแหน่ง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นักวิเทศสัมพันธ์ (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 01-12-2557 ถึง 08-12-2557กระทรวงแรงงาน

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24-11-2557 ถึง 04-12-2557กระทรวงแรงงาน

นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24-11-2557 ถึง 04-12-2557สำนักนายกรัฐมนตรี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 26-11-2557 ถึง 18-12-2557สำนักนายกรัฐมนตรี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 26-11-2557 ถึง 18-12-2557สำนักนายกรัฐมนตรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) (5 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 26-11-2557 ถึง 18-12-2557สำนักนายกรัฐมนตรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (10 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 26-11-2557 ถึง 18-12-2557กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ(จังหวัดชายแดนใต้) (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 17-11-2557 ถึง 09-12-2557กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ(ทั่วไป) (18 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 17-11-2557 ถึง 09-12-2557กระทรวงวัฒนธรรม

เจ้าหน้าธุรการ (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21-11-2557 ถึง 27-11-2557กระทรวงวัฒนธรรม

นักวิชาการวัฒนธรรม (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21-11-2557 ถึง 27-11-2557กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 19,500บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 20-11-2557 ถึง 28-11-2557กระทรวงมหาดไทย

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล) (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650บาท

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24-11-2557 ถึง 16-12-2557กระทรวงมหาดไทย

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล) (6 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650บาท

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24-11-2557 ถึง 16-12-2557กระทรวงมหาดไทย

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล) (4 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน :  11,500-12,650บาท

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24-11-2557 ถึง 16-12-2557กระทรวงมหาดไทย

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล) (74 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน :  11,500-12,650บาท

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24-11-2557 ถึง 16-12-2557กระทรวงคมนาคม

นิติกรปฏิบัติการ (5 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24-11-2557 ถึง 19-12-2557กระทรวงการคลัง

ศุลการักษ์ (17 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

ระดับการศึกษา : วุฒิม.6 หรือ เทียบเท่า

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24-11-2557 ถึง 11-12-2557กระทรวงการคลัง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (11 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24-11-2557 ถึง 11-12-2557กระทรวงการคลัง

นิติกร (3 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24-11-2557 ถึง 11-12-2557


กรองผลการค้นหา