แสดงผลการค้นหา 61 - 80 ตำแหน่งจาก 828 ตำแหน่ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 11,5000-12,600 บาท

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 03-11-2557 ถึง 21-11-2557กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นิติกรปฏิบัติการ (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 03-11-2557 ถึง 21-11-2557กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ (3 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 03-11-2557 ถึง 21-11-2557กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 03-11-2557 ถึง 21-11-2557กระทรวงพลังงาน

วิศวกร (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 20-11-2557 ถึง 26-11-2557กระทรวงพลังงาน

นักธรณีวิทยา (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 20-11-2557 ถึง 26-11-2557กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ(ทั่วไป) (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 17-11-2557 ถึง 09-12-2557กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ(ทั่วไป) (18 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 17-11-2557 ถึง 09-12-2557กระทรวงคมนาคม

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 11280 บาท

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 07-11-2557 ถึง 17-11-2557กระทรวงคมนาคม

เจ้าพนักงานธุรการ (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 07-11-2557 ถึง 17-11-2557กระทรวงคมนาคม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน :  18000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 07-11-2557 ถึง 17-11-2557กระทรวงคมนาคม

นิติกรปฏิบัติการ (5 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24-11-2557 ถึง 19-12-2557กระทรวงยุติธรรม

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (9 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 31-10-2557 ถึง 20-11-2557กระทรวงสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสื่อสาร (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : เงินเดือน 18,000 บาท

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 03-11-2557 ถึง 07-11-2557กระทรวงสาธารณสุข

นิติกร (3 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 03-11-2557 ถึง 07-11-2557กระทรวงสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข  (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 03-11-2557 ถึง 07-11-2557กระทรวงสาธารณสุข

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 03-11-2557 ถึง 07-11-2557กระทรวงสาธารณสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (5 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน :  18,000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 03-11-2557 ถึง 07-11-2557กระทรวงสาธารณสุข

วิศวกรไฟฟ้า  (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 03-11-2557 ถึง 07-11-2557กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการเผยแพร่  (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 27-10-2557 ถึง 31-10-2557


กรองผลการค้นหา