แสดงผลการค้นหา 821 - 840 ตำแหน่งจาก 828 ตำแหน่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)  (10 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16-12-2556 ถึง 08-01-2557กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) (100 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16-12-2556 ถึง 08-01-2557กระทรวงมหาดไทย

พนักงานเทศบาล ายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ (9 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 06-01-2557 ถึง 14-01-2557กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พนักงานราชการทั่วไป (หลายตำแหน่ง) (22 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 06-01-2557 ถึง 14-01-2557กระทรวงมหาดไทย

พนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 , 2 และ 3  (11 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24-12-2556 ถึง 17-01-2557กระทรวงมหาดไทย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิับัติการ (พัฒนากร) (150 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 07-01-2557 ถึง 27-01-2557กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) (100 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16-12-2556 ถึง 08-01-2557กระทรวงแรงงาน

พนักงานเดินเอกสาร (10 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 9000

ระดับการศึกษา : วุฒิม.6 หรือ เทียบเท่า

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 01-11-2556 ถึง 31-12-2556


กรองผลการค้นหา