พบ 5,175 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
ทินพันธุ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ทินพันธุ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิภาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วิภาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : แคชเชียร์,พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 8000 - 9000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : เพชรบุรี

ชานนท์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชานนท์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างอิเล็คทรอนิค
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : นนทบุรี

ปริชาติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ปริชาติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มานิตา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : มานิตา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักภูมิทัศน์​
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : เชียงใหม่

pichaya

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : pichaya xxxxx
สมัครตำแหน่ง : doctor
เงินเดือน : 100000 - 101000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ภัทรสุดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ภัทรสุดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จันทา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จันทา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : แม่บ้าน
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ชลบุรี

ธรภัทร์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธรภัทร์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฝ่ายศิลป์
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พรสวรรค์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พรสวรรค์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาาทั่วไป
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ชลบุรี

ภูสิต

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
74%
ชื่อ-นามสกุล : ภูสิต xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Transportation Director, Logistic Director, Logistic & Warehouse Manager
เงินเดือน : 150,000 - 200,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Production Engineer, Bagging Warehouse and Logistics Manager, Land Transport & SHEQ Logistics Director
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ทั้งหมด

นางสาวสิริวิมล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริวิมล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี , พนักงานธุรการ
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรปราการ

ชลธิชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชลธิชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

ภัทราวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ภัทราวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : จดทะเบียนออนไลน์ทำธุรกรรมการเงิน
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : พัทลุง

นางสาว ฐิติพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ฐิติพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฝ่ายผลิต
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรปราการ

พัชรพล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พัชรพล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ลูกจ้าง
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ตรัง

วุฒิชัย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วุฒิชัย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : แพร่
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : แพร่

นิกร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นิกร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขับรถ,ขับรถผู้บริหารตางชาติ-ไทย
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

วนิดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วนิดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : แม่บ้าน
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : แพร่

อัญพัชญ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อัญพัชญ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ชลบุรี

กรองผลการค้นหา