พบ 5,169 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
เจษฎาภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : เจษฎาภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักบัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กชพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กชพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ /ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

นนทวัฒน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นนทวัฒน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จารุวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : จารุวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชีและธุรการ
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

นางอรสา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางอรสา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการ
เงินเดือน : 80000 - 81000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ธนวิชญ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธนวิชญ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ะรรนยง
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ชัยภูมิ

กชพรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กชพรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ราชบุรี

เตสิทธิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เตสิทธิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิเชียร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วิเชียร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : F/B manager
เงินเดือน : 38000 - 39000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นิสา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นิสา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
เงินเดือน : 6000 - 7000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

กรกนก

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กรกนก xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ชูเกียรติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชูเกียรติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมนคุมงาน
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

ภัทรพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
56%
ชื่อ-นามสกุล : ภัทรพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : จัดซื้อ
เงินเดือน : 18000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : จัดซื้อ, จัดซื้อ
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

มังกร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : มังกร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขาย
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ขอนแก่น

วโรชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วโรชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฝ่ายผลิต
เงินเดือน : 8000 - 9000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี

เขมิกา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เขมิกา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Environmental
เงินเดือน : 80000 - 81000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สุทัศน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุทัศน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมนก่อสร้าง
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

พีระชาติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พีระชาติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : อะไรก็ได้
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : อุบลราชธานี

คนึงเนตร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : คนึงเนตร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมนคุมงาน
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

ญาดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ญาดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

กรองผลการค้นหา