พบ 5,176 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
นางสาวกัญญาลักษณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญาลักษณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

นางสาวธีระสา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธีระสา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

นางสาววรัญญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรัญญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

นางสาวทิพาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

อนุสรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อนุสรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

สุรัสวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุรัสวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลด้านสรรหา, หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลด้านค่าจ้าง, หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลด้านฝึกอบรม
เงินเดือน : 35000 ขึ้นไป บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : , , ผู้จัดการแแผนกทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ปทุมธานี นนทบุรี ดอนเมือง หลักสี่

นายศุภกิจ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกิจ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

พรรณทิพย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พรรณทิพย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

พุทธิดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พุทธิดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

มัลลิกา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : มัลลิกา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : -

ธิดารัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ธิดารัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี, ธุรการ, เลขา
เงินเดือน : 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ, ธุรการ
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : เขตราษฎร์บูรณะ

annop

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : annop xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกร, IT, CSR สู่สังคม
เงินเดือน : 35000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ประสานงาน
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : -

อิทธิกร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อิทธิกร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จ้ดการบัญชี
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : -

นายอัครเดช

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครเดช xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.วิชาชีพ
เงินเดือน : 25000 บาท บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : จป.วิชาชีพ, จป.วิชาชีพ, จป.วิชาชีพ
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรปราการ

ปิยะนาฏ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปิยะนาฏ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานการตลาด, พนักงานขาย, ธุรการ
เงินเดือน : 15000-18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ธูรการ/ตรวจบิลการเงิน
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพ

PORNTIP

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : PORNTIP xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

กรรณิการ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : กรรณิการ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

วัชรินทร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วัชรินทร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการขายกระเบื้อง/สุขภัณฑ์, ผู้ช่วยผู้จัดการขายกระเบื้อง/สุขภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เงินเดือน : 20,000 บาท บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผจก.ฝ่ายขาย
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ก.ท.ม.

วรนุช

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรนุช xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ศิริพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ศิริพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

กรองผลการค้นหา