พบ 5,174 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
ฐิติวัฒน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ฐิติวัฒน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ปิยะนุช

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
17%
ชื่อ-นามสกุล : ปิยะนุช xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

กชพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กชพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้จัดการสำนักงาน, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : -

ปัณณพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปัณณพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิชาการภาษี, นิติกร, นักกฎหมายฝึกหัด
เงินเดือน : ตามความเหมาะสม บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เสมียนทนาย
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นายคำนึง

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายคำนึง xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ไพโรจน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
86%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ไพโรจน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกบัญชี, พนักงานบัญชีอาวุโส, ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
เงินเดือน : 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานบัญชี, หัวหน้าบัญชี, หัวหน้าแผนกบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพฯและปริมณฑล

วชิราภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วชิราภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี, พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : พื้นที่ใกล้เคียงที่พักอาศัย

อัจฉริยะ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
52%
ชื่อ-นามสกุล : อัจฉริยะ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกรระบบเน็ตเวิก
เงินเดือน : 25000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : วิศวกรโทรคมนาคม, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ฐิติยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
17%
ชื่อ-นามสกุล : ฐิติยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ภาคภูมิ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ภาคภูมิ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

Prisana

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Prisana xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

วิภาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วิภาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

สุกัญญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุกัญญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : สมุห์บัญชี, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี, ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานบัญชี
เงินเดือน : 35000 -38000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : สมุห์บัญชี - แผนกบัญชีและการเงิน
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพฯ

นายอนุกูล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
88%
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุกูล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Webmaster, โปรแกรมเมอร์, ออกแบบ
เงินเดือน : 50500 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : 444, ++++, รรรร
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : -

กรองผลการค้นหา