พบ 5,174 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
มังกร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : มังกร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขาย
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ขอนแก่น

วโรชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วโรชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฝ่ายผลิต
เงินเดือน : 8000 - 9000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี

เขมิกา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เขมิกา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Environmental
เงินเดือน : 80000 - 81000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สุทัศน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุทัศน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมนก่อสร้าง
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

พีระชาติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พีระชาติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : อะไรก็ได้
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : อุบลราชธานี

คนึงเนตร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : คนึงเนตร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมนคุมงาน
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

ญาดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ญาดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สาวิตรี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
41%
ชื่อ-นามสกุล : สาวิตรี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Senior HR, Senior Payroll, Senior HR & Admin.
เงินเดือน : 48000 - 49000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Payment Officer, Accountant & Admin Assistant Manager
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นฤทัย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นฤทัย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานร้าน
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ลพบุรี

ณัฐยุทธ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
26%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐยุทธ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

นาย มักตา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นาย มักตา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานจัดส่งพัสดุ เอกชน
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ภูเก็ต

วีระศักดิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วีระศักดิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมน
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ศรีสะเกษ

ณัฐกานต์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐกานต์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : งายธุรการ
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : อุตรดิตถ์

อรอนงค์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : อรอนงค์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีและการเงิน
เงินเดือน : 45000 - 46000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

น.ส.พิมลตรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พิมลตรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี การเงิน
เงินเดือน : 25000 - 26000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

วิภาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
74%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วิภาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผูุ้จัดการฝ่ายบัญชี, ผูู้จัดการฝ่ายการเงิน, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
เงินเดือน : 95000 - 120000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Manager, Senior Accounting Officer
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ธารทิพย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธารทิพย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ประสานงาน
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Peerapol

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
65%
ชื่อ-นามสกุล : Peerapol xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักเคมี, วิศวกรเคมี, นักวิจัย
เงินเดือน : 20000 - 25000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Lube Engineer Consultant
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วรรณวิสา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรรณวิสา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการ
เงินเดือน : 50000 - 51000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

มัคต่ะ นาคนวน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
34%
ชื่อ-นามสกุล : มัคต่ะ นาคนวน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : props Master
เงินเดือน : - บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรองผลการค้นหา